Polyfunkčná budova - Trnava - Oravné Vonkajšie kúpalisko – Trnava Novostavba - Modranka