Dodatočné povolenie stavby, respektíve dodatočná legalizácia a kolaudácia stavby na kľúč

  • Zameranie pôvodného stavu
  • Geodetické zameranie s vkladom na kataster
  • Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie k dodatočnému povoleniu stavby a energetického certifikátu
  • Vybavenie dodatočného stavebného povolenia a súvisiacich vyjadrení
  • Vybavenie kolaudácie