Rozpočtovanie stavieb

Máme dlhoročné skusenosti s projekčnou a realizačnou činnosťou, v ktorej sme výlučne využívami nami spracované podrobné položkové rozpočty.

Spracujeme:

  • podrobný, položkový, stavebný rozpočet stavby (rodinného domu, administratívne budovy…)
  • výkaz výmer pre výberové konanie
  • ponukové rozpočty do výberového konania
  • fakturácie vykonaných prác počas výstavby
  • konverzia do XLS

Stavebné rozpočty spracovávame v programe Kalkulus od firmy Systematic s vždy s aktuálnymi cenami.