Ponuka zamestnania

Ak chceš pracovať v našej firme, vyplň a odošli nám nasledujúci formulár a my sa ti čo najskôr ozveme s bližšími informáciami.

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie. Týmto udeľujem súhlas v zmysle Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov poskytnutých v tomto dokumente firme ART Projekt, Oravné 9339/22A, 917 01 Trnava pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie a interné využitie v rámci organizácie za účelom ďalšej spolupráce. Poskytujem dobrovoľne svoje osobné údaje (meno a priezvisko, vek, adresu trvalého pobytu, adresu pobytu, e-mail a telefonický kontakt) a súhlas s ich spracovaním je daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracovania a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať. Súhlasím so zverejňovaním fotografií a audiovizuálnych záznamoch moje osoby, na webovom sídle organizácie a propagačných materiáloch a informačných materiáloch organizácie.