Služby

Vypracovanie návrhov stavieb a interiérov
Štúdie vyhotovujeme na základe individuálnych potrieb a požiadaviek investora, s ohľadom na lokalitný program a urbanistickú štruktúru prostredia, v ktorom bude stavba „žiť“.
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, stavebné povolenie a realizaciu
Projekty zohľadňujú platnú legislatívu, požiadavky na moderný a nadčasový vzhľad, materiálové a nízkoenergetické riešenie stavby.
Realizácie stavieb a interiérov
Pri realizácii kladieme dôraz na kvalitu materiálu a prác, s dodržaním montážnych postupov.

„Všetko vidno na detaile“ a preto je detail pre nás dôležitý.

Precíznosť a kvalita prevedenej práce je zárukou spokojnosti klienta.

Prenájom prvkov zariadenia staveniska