Orientačný cenník

Architektonická štúdia, novostavba, rekonštrukcia

Výkresy jednotlivých podlaží a vizualizácie exteriéru. Pre začiatok prác na projekte je potrebný výškopis a polohopis pozemku so zakreslením inžinierských sietí a susedných budov.

Cena: 10 €/m2 úžitkovej plochy
Doba dodania: 8 týždňov

Projekt pre stavebné povolenie

Projekty obsahuje všetky časti projektovej dokumentácie potrebé pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Cena: 15 €/m2 úžitkovej plochy
Doba dodania: 8 týždňov

Realizačný projekt

Na základe podrobnej projektovej dokumentácie pre realizaciu je možné vytvoriť rozpočet na stavbu aj ju zrealizovať.

Cena: 15 €/m2 úžitkovej plochy
Doba dodania: 8 týždňov

Jednostupňový projekt

Pri stavbách menšieho rozsahu napr. rodinný dom, je možné vypracovať projektovú dokumentáciu pre účel stavebného povolenia aj pre realizáciu.

Cena: 35 €/m2 úžitkovej plochy
Doba dodania: 8 týždňov

Inžinierska činnosť

Cena obsahuje vybavenie povolení všetkých dotknutých úradov, katastra až po vybavenie územného, stavebného alebo kolaudačného rozhodnutia. Cena neobsahuje poplatky na úradoch.

Cena: 600 €/1 rozhodnutie

Projekt interiéru

Projekt obsahuje pohľady na všetky riešené plochy v interiéry, kladačské plány pre dlažby a obklady. Riešenie osvetlenia a doplnkov. Výkresy atypických prvkov nábytku.

Cena: 35 €/hodina

Stavebný dozor

Úlohou stavebného dozoru je chrániť investora voči realizačnej firme z pohľadu navyšovania cien, kvality prevedených prác a materiálov.

Cena: cena 1-2% z nákladov stavby

Autorský dozor

Autorský dozor zohľadňuje čas strávený na stavbe. Pri projektoch mimo Trnavy sú k cene času na stavbe pripočítané cestovné náklady dopravy na miesto stavby v cene 0,80,- eur/km.

Cena: 35 €/hodina

Uvedené ceny sú bez DPH