Príprava projektu pre čerpanie dotácií na rekonštrukciu rodinného domu z plánu obnovy

 • Vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie k čerpaniu dotácie z plánu obnovy
 • Vypracovanie energetického certifikátu
 • Vybavenie stavebného povolenia a súvisiacich vyjadrení
 • Rozpočet stavby
 • Tendrovanie dodávateľa

Plán obnovy, pod ktorý spadajú dotácie na obnovu rodinných domov, by mal pomôcť zefektívniť hospodárnosť budov. Napríklad zamedziť veľkým únikom tepla či začať využívať ekologickejšie a efektívnejšie spôsoby, ako kúriť a ohrievať vodu. Dôraz sa bude klásť aj na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Dotácie na obnovu rodinných domov by mali do roku 2026 pomôcť 30 000 domácnostiam stať sa ekologickejšími a šetrnejšími k životnému prostrediu i k peňaženkám. Celý projekt bude prebiehať pod záštitou Slovenskej agentúry životného prostredia a Ministerstva životného prostredia.

Dotáciou na obnovu rodinných domov môžete financovať

Zateplenie a výmenu otvorových konštrukcií

 • Zateplenie obvodového plášťa
 • Zateplenie strešného plášťa
 • Výmena otvorových konštrukcií (napríklad okná)
 • Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia
 • Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu
 • Zateplenie podlahy na teréne

Inštalácia nového systému na vykurovanie a ohrev vody

 • Fotovoltické panely
 • Plynový kondenzačný kotol (ešte nie na 100 % potvrdené)
 • Solárne kolektory
 • Rekuperácia
 • Tepelné čerpadlo
 • Iný tepelný zdroj (napríklad elektrokotol)

Vytvorenie zelenej strechy

 • Intenzívnej (hrubšia vrstva substrátu a veľké zaťaženie strechy)
 • Extenzívnej (nízka hrúbka substrátu a menšie zaťaženie strechy)

Inštalácia akumulačnej nádrže na dažďovú vodu

 • Podzemná do 3 m3 (vrátane čerpadla)
 • Podzemná nad 3 m3 (vrátane čerpadla)
 • Nadzemná nádrž bez čerpadla
 • Nadzemná nádrž s čerpadlom

Inštalácia tieniacej techniky

 • Vonkajšie žalúzie

Odstránenie azbestu

 • Na strechách
 • Obkladu stien

Pomoc pri financovaní potrebnej dokumentácie

 • Projektová dokumentácia, vrátane projektového energetického hodnotenia
 • Energetický certifikát východiskového stavu rodinného domu
 • Energetický certifikát po obnove rodinného domu