Revitalizácia sídliska - JB

dažďová záhrada pred domami 382 – 384

Revitalizácia sídliska - JB

riešenie vsakovacieho záhonu pozdĺž chodníka

Revitalizácia sídliska - JB

spoločenský priestor pred byt. domom č.339

Revitalizácia sídliska - JB

pod fitness prvkami budú zatrávňovacie rohože

Revitalizácia sídliska - JB

pohľad na lesík

Revitalizácia sídliska - JB

pohľad na dažďovú záhradu

Revitalizácia sídliska - JB

priestor na opekanie „pri ihrisku“

Revitalizácia sídliska - JB

riešenie dažďovej záhrady

Revitalizácia sídliska - JB

nové parkovacie miesta pred domom č.335

Revitalizácia sídliska - JB

dažďový záhon na nároží ulíc

Revitalizácia sídliska - JB

nové kolmé parkovisko „oproti Lienke“

Revitalizácia sídliska - JB

vsakovací záhon s alejou stromov

Revitalizácia sídliska - JB

nové parkovisko medzi domami 338 a 339

Revitalizácia sídliska - JB

pozdĺžne parkovanie pred domami 380 a 381

Revitalizácia sídliska - JB

podzemné kontajnery v severnej časti sídliska

Revitalizácia sídliska - JB

podzemné kontajnery v južnej časti sídliska

Revitalizácia sídliska - JB

nový chodník pred školou

Revitalizácia sídliska - JB

južný pohľad

Revitalizácia sídliska - JB

severný pohľad

Revitalizácia sídliska - JB

západný pohľad