“Pivnica” - JB

Pohľad uličný – vstupný objekt do pivničných priestorov s možnosťou expozície, naznačujúci pôvodnú budovu
– strecha nad objektom z keramicekj škridly
– znížený múrik môže slúžiť ako lavička počas exkurzií…

“Pivnica” - JB