Dom na malom pozemku  – Slovenský GrobDom na malom pozemku  – Slovenský GrobDom na malom pozemku  – Slovenský GrobDom na malom pozemku  – Slovenský GrobDom na malom pozemku  – Slovenský GrobDom na malom pozemku  – Slovenský GrobDom na malom pozemku  – Slovenský GrobDom na malom pozemku  – Slovenský Grob

Dom na malom pozemku  – Slovenský Grob

Pôdorys 1NP

Dom na malom pozemku  – Slovenský Grob

Pôdorys 2NP