Služby

Štúdie vyhotovujeme na základe individuálnych potrieb a požiadaviek investora, s ohľadom na lokalitný program a urbanistickú štruktúru prostredia, v ktorom bude stavba „žiť“.

Projekty zohľadňujú platnú legislatívu, ako i požiadavky na moderný a nadčasový vzhľad, a materiálové a nízkoenergetické riešenie stavby.

Pri realizácii kladieme dôraz na kvalitu materiálu a prác, s dodržaním montážnych postupov.

„Všetko vidno na detaile“ a preto je detail pre nás dôležitý.

Precíznosť a kvalita prevedenej práce je zárukou spokojnosti klienta.